STAVBA 263 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 263 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 263 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stroitělstva 263; Sovgavaň.

Zřízena: patrně mezi 9. 4. 1940 a 1. 7. 1940.

Zrušena: po 26. 1. 1944.

Byla podřízena: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR); od 26. 2. 1941 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR) a od 28. 8. 1943 Hlavní správě táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD SSSR).

Nalézala se: na Dálném východě v Primorském (někdy čes. Přímořský) kraji na území dnešního Chabarovského kraje.

Správa sídlila: v dnešním Chabarovském kraji v městě Sovětskaja Gavaň 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 7. 1940 2157; 1. 12. 1940 2566; 1. 1. 1941 3405; 1. 7. 1941 2933; 1. 1. 1942 2961; 1. 1. 1943 1633 2; 1. 12. 1943 1225.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba závodu na výrobu lodí 3; stavba dočasného přístaviště; bytová výstavba; zpracování dřeva; práce v cihelně; práce ve strojírenském provozu; zakládání těžby stavebních materiálů; rybolov; pomocné zemědělské práce.


  1. Čes. dosl. Sovětský přístav; pův. přístavní osada a od roku 1941 město ve stejnojmenné zátoce Tatarského průlivu Japonského moře. Rovněž se běžně používá zkr. Sovgavaň (je tak například nazváno místní letiště). 

  2. Podle jiných údajů 1713. 

    Z toho 66 žen

    154 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  3. Závod 263 Lidového komisariátu průmyslu stavby lodí SSSR (rus. Narodnyj komissariat sudostroitělnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. NKSP).