STAVBA 258 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 258 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 258 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stroitělstva 258.

Zřízena: patrně mezi 17. 3. 1949 a 6. 4. 1949 přejmenováním STAVBY 426 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušena: 29. 4. 1953.

Byla podřízena: zpočátku Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: v Leningradské oblasti.

Správa sídlila: jižně pod Leningradem (dnes Sankt-Petěrburg; čes. Petrohrad) v železniční stanici Ižory.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1950 8453; 1. 1. 1951 10535; 1. 1. 1952 6350; 1. 3. 1952 5810 1; 1. 1. 1953 3713; 15. 4. 1953 2004.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba závodu 496; stavební a montážní práce v Tallinském závodu Dvigatěl a v kombinátu č. 7 2; stavba Oněžského závodu na hydrolýzu 3; stavba sovchozů (č. 1 v Borovičích v dnešní Novgorodské oblasti, č. 9 v Andreapolu v dnešní Tverské oblasti a č. 10 v Čerepovci v dnešní Vologodské oblasti) 4; provoz štěrkoviska v železniční stanici Vajvara 5; provoz cihelen Krasnyj kirpičnik a Azeri 6; stavba vil pro vědecké a inženýrskotechnické pracovníky v oblíbeném letovisku Komarovu; těžba dřeva v okolí Meědvěžjegorsku 7.


 1. Z toho 1494 žen. 

  207 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

 2. V Estonské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Estonská republika; est. Eesti Vabariik). 

  Převzato po zrušené Stavbě 447 s nápravněpracovním táborem (viz).

 3. V Karélii. 

  Viz Soroklag pozn. 5.

 4. Sovchozy (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství) byly státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby v SSSR. Rovněž v Československu po komunistickém puči 1948 byly obdobně zřizovány státní statky. 

  Mnohé sovchozy zaměstnávaly výlučně vězně. Vězni si je nejprve vybudovali a potom v nich sami pracovali. Sovchozy budované Stavbou 258 byly zřejmě právě takovými.

 5. V Estonské sovětské socialistické republice nedaleko Finského zálivu; est. Vaivara. 

 6. V Estonské sovětské socialistické republice na pobřeží Finského zálivu; est. Aseri. 

 7. Viz Bělbaltlag pozn. 2.