STAVBA 213 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 213 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 213 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Buchta Nachodka 1

Zřízena: 14. 12. 1939.

Zrušena: v roce 1941 sloučením s PRIMORSKÝM RAJONEM DALSTROJE (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) 2 a od 13. 9. 1940 Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR).

Nalézala se: na Dálném východu na jihu Primorského (někdy čes. Přímořského) kraje.

Správa sídlila: na břehu Japonského moře 85 km jihovýchodně od Vladivostoku v zálivu Nachodka 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 5. 1940 3545; 1. 1. 1941 7556; 1. 7. 1941 8589.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba přístavu pro osobní dopravu a pomocných budov a zařízení v zálivu Nachodka 4.


  1. Čes. Záliv Nachodka. 

  2. Odboru námořních staveb Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Otděl morskogo stroitělstva Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Otděl morskogo str-va GULAGa NKVD SSSR). 

  3. První stejnojmenná osada byla v zálivu založena až po dobudování přístavu v roce 1946 a teprve v roce 1950 byla povýšena na město. 

    V letech 1941─1947 rovněž sídlo Primorského rajonu Dalstroje a 1951─1953 Primorského nápravněpracovního tábora Dalstroje (oba viz).

  4. Dnes je Nachodka největším ruským přístavem na Dálném východě. Žije v něm více než 166 tisíc obyvatel.