STAVBA 18 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 18 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 18 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Išimbajlag.

Zřízena: 8. 1. 1949.

Zrušena: 14. 3. 1953 přejmenováním na CHAKASSLAG (viz).

Byla podřízena: zpočátku Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 6. 10. 1951 Hlavní správě táborů pro výstavbu závodů na zpracování ropy a výrobu umělých tekutých paliv Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej po stroitělstvu něftěpererabatyvajuščich zavodov i predprijatij iskusstvennogo židkogo topliva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavspecněftěstroj MVD SSSR či GSNS MVD SSSR); od 2. 4. 1953 až do zrušení Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: na jižním Uralu v Baškirské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Baškirská republika v rámci Ruské federace; baš. Respublika Baškortostan) 1.

Správa sídlila: na jihu oblasti 165 km jižně od Ufy v městě Išimbaji na řece Bělaja.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 5. 1949 3620; 1. 1. 1950 14858; 1. 1. 1951 17968; 1. 1. 1952 25840; 1. 3. 1952 27540 2; 1. 1. 1953 29422; 1. 4. 1953 29873.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba kombinátu 18 Ministerstva ropného zpracovatelského průmyslu (rus. Ministěrstvo něftěpererabatyvašuščej promyšlennosti SSSR nebo zkr. MNP SSSR) 3; stavba podzemní nádrže na mazutové palivo o objemu 1,5 miliónu m3; výstavba Salavatské tepelné elektrárny a elektrického vedení vysokého napětí; stavba vodních jímek na řece Belaja; stavba strojírenských opraven; stavba závodu na výrobu minerální vaty; stavba cihelny; stavba a provoz závodu na výrobu asfaltového betonu; stavba závodu na výrobu karbonizované produkce; stavba betonárky; stavba vápenky; stavba závodu na výrobu škvárových tvárnic; stavba dřevozpracujícího kombinátu; stavba vodovodu a kanalizace; komunální a bytová výstavba.


  1. V letech 1949─1955 bylo na území tehdejší Baškirské autonomní sovětské socialistické republiky rozmístěno v různých dobách osm nápravněpracovních táborů. 

  2. Z toho 2968 žen. 

    3324 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  3. Dnes akciová společnost Salavatněftěorgsintěz (zkr. OAO SNOS).