STAVBA 108 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 108 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 108 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízena: 18. 5. 1944.

Zrušena: 24. 10. 1950 převedením pod Správu nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Ázarbájdžánské sovětské socialistické republiky (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Azerbajdžanskoj SSR nebo zkr. UITLK MVD Azerbajdžanskoj SSR).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu (od 15. 3. 1946 Ministerstva) vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata [ministěrstva] vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD [MVD] SSSR).

Nalézala se: na severu Ázerbájdžánu (od roku 1991 samostatná Ázerbájdžánská republika; ázerb. Azärbaycan Respublikas) podél Kaspického moře 1.

Správa sídlila: v městě Kirovabad (dnes Gjadža; ázerb. Gäncö) a později v městě Chanlar (ázerb. Xanlar).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 12. 1944 5568 2; 1. 1. 1945 5624; 1. 1. 1946 2295; 1. 1. 1947 3200 3; 1. 1. 1948 3760; 1. 1. 1949 2707; 1. 1. 1950 2142.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba 48 km dlouhé železniční tratě Kirovabad─Daškesan 4; stavba patnáct kilometrů dlouhé silnice Kušči 5─Daškesan; stavba 38,7 km dlouhé železniční tratě Alabašly 6─Kuščinskij most 7; stavba 4,12 km dlouhé visuté lanové dráhy a nakládacích zásobníků od železniční stanice Kuščinskij most k úpravárenskému závodu; stavba silnice 5. třídy Kuščinskij most─Verchnij Daškesan 8; uvedení do provozu elektrické železniční dopravy v Daškesanských železných dolech; práce v provozovnách rybolovného průmyslu v oblasti Kaspického moře; těžba dřeva; zpracování dřeva; těžba kamene; těžba štěrku a písku; práce v automobilových opravnách v železniční stanici Kyzyldža 9; práce v Ústředních opravnách v železniční stanici Kuščinskij most; práce v truhlárnách.


 1. Podle pamětníků měl tábor do roku 1948 osm oddělení: č. 12, č. 24, č. 27, č. 28, č. 41, č. 45, č. 81 a č. 83. 

 2. Podle jiných údajů: 1. 7. 1944 51; 1. 8. 1944 552; 31. 8. 1944 3051. V jednom z hlášení se však k 1. 7. 1944 uvedeno už 3029. Můžeme si vybrat! 

  Jde o výmluvný příklad formálního vyplňování statistických výkazů některými správami táborových komplexů a patrně rovněž manipulace s uváděnými údaji. Proto důvěřovat záznamům v dochovaných dokumentech nemůžeme bezvýhradně.

 3. K 1. 1. 1947 Stavba 108 současně zaměstnávala 9534 válečných zajatců. 

 4. Ázerb. Daskäsän; na severozápadě republiky. 

 5. Ázerb. Quescu. 

 6. Ázerb. Alabasli. 

 7. Ázerb. Quscu Korpusu. 

 8. Verchnij Daškestan byly patrně doly v Daskäsänu. 

 9. Ázerb. Kyzyldzha.