STARODUB

STARODUB.

Názvem tohoto města na řece Babinec označují ukrajinští pamětníci tábory na hranicích Ruska s Ukrajinou na jihu Orelské oblasti (od roku 1944 území Brjanské oblasti) 169 km jihozápadně od Brjanska. Patrně šlo o zařízení Správy Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR v Orelské (Brjanské) oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl po Orlovskoj [Brjanskoj] oblasti nebo zkr. UITLK UNKVD [UMVD] po Orlovskoj [Brjanskoj] obl.). Podle pamětníků byl později jeden z táborů přeměněn na kolonii pro nezletilé a další určen pro ženy s malými dětmi 1.

Dnes sídlí ve Starodubu správa Nápravní kolonie OB-21/5 Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija OB-21/5 Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK OB-21/5 GUIN Minjust RF).

O věznění matek s dětmi viz Elgenské táborové oddělení pozn. 4.


  1. V přehledu dislokace dětských výchovných a pracovních kolonií Ministerstva vnitra SSSR (rus. dětskije vospitatělnyje i trudovyje kolonii Ministěrstva vnutrennich děl SSSR [MVD SSSR]) z 1. 9. 1956 je pod pořadovým číslem 23 skutečně uvedena Starodubská výchovná kolonie s výukou podle programu řemeslného učiliště (rus. Starodubskaja vospitatělnaja kolonija s obučenijem po programmam remeslennogo učilišča) s kapacitou 300 míst; celkem je v tomto přehledu uvedeno 117 zařízení.