STAROBĚLSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE

STAROBĚLSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Starobělskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) 1.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: L5.

Byl zřízen rozkazem z 19. 9. 1939 ve východní části Ukrajinské SSSR (dnes samostatná Ukrajinská republika) ve Vorošilovgradské (dnes Luganská) oblasti v městečku Starobělsku (ukr. Starobilsk) a byl určen pro příslušníky polské armády převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu 2. Měl být připraven přijmout okamžitě pět tisíc internovaných a o čtrnáct dnů později ještě další tři tisíce. Nacházel se tři kilometry od železniční stanice Starobělsk v bývalém ženském klášteře Svaté Trojice a internovaní byli umístěni ve dvou chrámech vybavených pětiposchoďovými palandami a v deseti kamenných a sedmi dřevěných budovách ohrazených vysokou zdí a plotem z ostnatého drátu 3. Hlavní část kontingentu tvořili příslušníci jednotek dosavadní polské obrany Lvova. Již 11. 10. 1939 bylo v táboře 7352 internovaných polských vojáků. Všichni práceschopní byli nasazeni na vykládku a nakládku různého materiálu na železniční stanici. V březnu 1940 bylo většina kontingentu společně se dalšími internovanými z táborů v Ostaškově a Kozelsku na základě rozhodnutí politického byra Ústředního výboru Všesvazové komunistické strany (bolševiků) z 5. 3. 1940 popravena a pohřbena v Katyňském lese nedaleko Smolenska 4. V květnu 1940 byl tábor přeměněn na STAROBĚLSKÝ ROZŘAĎOVACÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz).


  1. Byl podřízen Správě pro válečné zajatce Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije po vojennoplennym Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UV NKVD SSSR). 

  2. Viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1. 

  3. Klášter byl zrušen na počátku dvacátých let; ve třicátých letech v něm byla umístěna pracovní kolonie pro mladistvé (rus. trudovaja kolonija dlja nesoveršennoletnich). 

  4. Viz rovněž Ostaškovský tábor Lidového komisariátu SSSR pro válečné zajatce a Kozelský tábor Lidového komisariátu SSSR pro válečné zajatce.