STARAJA VESJOLAJA

STARAJA VESJOLAJA (čes. Stará Veselá).

Jménem této hory nazývají pamětníci tábor na sopečném poloostrově Starického v Ochotském moři v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na jihu Magadanské oblasti asi osmnáct kilometrů východně od Magadanu. Vězni stavěli hráz v magadanském přístavu. Podle pamětníků na stavbě pracovali také japonští váleční zajatci. Zřejmě šlo o detašovaný tábor MAGADANLAGU (viz) 1.


  1. Podle pamětníků byla na ostrově také věznice.