STANOVAJA

STANOVAJA.

Podle stejnojmenné říčky ústící do řeky Srednikanu označují pamětníci tábor v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na východě Magadanské oblasti v dnešním Sredněkanském okresu. Náležel do SEVVOSTLAGU (viz) a vězni prováděli geologický průzkum zlatonosných ložisek a přípravu těžby pro Jižní báňskou správu (rus. Južnoje gornorudnoje upravlenije nebo zkr. JuGRU) Dalstroje 1. Dnes je lokalita opuštěná. Viz rovněž KOLYMALAG.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.