ARCHANGELSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

ARCHANGELSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Archangelskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] 1).

Další oficiálně používané označení: Archbumlag 2.

Zřízen: 10. 7. 1938.

Zrušen: 9. 10. 1940 přejmenován na NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBU ARCHANGELSKÉ CELULÓZKY A PAPÍRENSKÉHO KOMBINÁTU (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: na severu Ruska na území Archangelské oblasti na březích Bílého moře.

Správa sídlila: v přístavním městě Archangelsk 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1938 8315 4; 1. 1. 1939 7900; 1. 1. 1940 8813.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: výstavba Archangelské celulózky a papírenského kombinátu 5.


  1. Podle ruských historiků je v dochovaných dokumentech název Archangelský nápravněpracovní tábor někdy také používán pro označení Nápravněpracovního táboru a Stavby Archangelské celulózky a papírenského kombinátu nebo Kulojlagu (oba viz); někdy tak údajně bývala označována dokonce celá Správa nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Archangelské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariat vnutrennich děl po Archangelskoj oblasti nebo zkr. UITLK UNKVD po Archangelskoj obl.) a někteří pamětníci proto používají označení Archangelsklag. 

  2. Uprostřed zkratky vložená písmena „bum“ jsou zřejmě zkr. ze slova „bumažnyj“ (čes. papírenský) a označují hlavní poslání tábora poskytovat pracovní sílu pro výstavbu Archangelské celulózky a papírenského kombinátu. 

  3. V letech 1931─1933 byl Archangelsk rovněž sídlem správy Archperpunktu, v letech 1937─1942 Kulojlagu, v letech 1940─1944 Nápravněpracovního tábora a Stavby archangelské celulózky a papírenského kombinátu a v letech 1951─1953 Stavby 510 s nápravněpracovním táborem (všechny viz). 

    Ještě v roce 2003 bylo v Archangelsku sídlo čtyř Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

  4. 552 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy a 3183 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

  5. Dodnes jeden z nejvýznamnějších průmyslových závodů v Archangelsku.