STALINOGORSK

STALINOGORSK.

Polskými pamětníky vzpomínaná skupina táborů v tomto městě v centru Ruska necelých 200 km jižně od Moskvy v Tulské oblasti (od roku 1961 Novomoskovsk) byly zřejmě PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 283 s TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 283 a STALINOGORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 388 (všechny viz). Kromě těchto táborů byly ve Stalinogorsku byly v různých dobách také nápravněpracovní tábory 1.


  1. Například viz Moskevsko-uhelný nápravněpracovní tábor.