STALINGRADLAG

STALINGRADLAG (zkr. z rus. Stalingradskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Stalingradský nápravněvýchovný tábor).

Zřízen: 25. 1. 1942.

Zrušen: 9. 6. 1942 přejmenováním na DOLNOVOLŽSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD SSSR).

Nacházel se: v Povolží ve Stalingradské (dnes Volgogradská) oblasti.

Správa sídlila: v městě Stalingrad (dnes Volgograd) 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 4. 1942 1341 2; 1. 5. 1942 2853.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba železniční tratě Saratov─Stalingrad (dnes Volgograd) v úseku Stalingrad─Kamyšin (v délce 140 km) 2; pomocné zemědělské práce.


  1. Ve Stalingradu v letech 1950─1953 sídlila rovněž správa Achtunlagu (viz). 

  2. Viz Privolžlag pozn. 1.