STALINGRAD

STALINGRAD.

Pamětníci připomínají v tomto městě (dnes Volgograd) v Povolží ve Stalingradské (dnes Volgogradská) oblasti, proslulém největší bitvou na sovětsko-německé frontě ve druhé světové válce, především rozsáhlé zajatecké tábory. V prvních měsících po kapitulaci německých vojsk počátkem roku 1943 byly ve Stalingradu dislokovány téměř 92 tisíce zajatců. Nejprve v PRIVOLŽSKÉM TÁBORU HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 163 a od roku 1945 v TRAKTOROVÉM TÁBORU HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 163 (oba viz). Po nich následoval v roce 1946 PRIVOLŽSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 361 vystřídaný v roce 1947 KRASNOOKŤABRSKÝM TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 362 (oba viz) 1. Zajatci a internovaní byli podle vzpomínek pamětníků rozmístěni ve více než dvaceti táborových odděleních a četných střediscích v okolí Stalingradu. V prvních letech pracovali pro Lidový komisariát stavebnictví SSSR (rus. Narodnyj komissariat po stroitělstvu SSSR nebo zkr. Narkomstroj SSSR) na obnově města a pro potřeby válečného průmyslu podle úkolů Lidového komisariátu pro vyzbrojení SSSR (rus.Narodnyj komissariat vooruženija SSSR nebo zkr. NKV SSSR) a pro Lidový komisariát leteckého průmyslu SSSR (rus. Narodnyj komissariat aviacionnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. Narkomaviaprom SSSR či NKAP SSSR) a později přímo v některých stalingradských závodech. V roce 1950 po ukončení repatriace válečných zajatců z druhé světové války ze Sovětského svazu zpět do zemí svého původu zůstalo 5200 sovětskými soudy za většinou vykonstruovaná provinění odsouzených bývalých zajatců ve Stalingradu v přejmenovaném TÁBOŘE SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 362 (viz). Kromě zajateckých táborů sídlily ve Stalingradu v různých dobách také správy STALINGRADLAGU a ACHTUNLAGU (oba viz).


  1. V roce 1943 byly v Stalingradské oblasti zřízeny ještě další čtyři zajatecké tábory; jeden fungoval až do roku 1949. Některé měly svá střediska patrně také přímo ve Stalingradu.