STALINABADLAG

STALINABADLAG (zřejmě zkr. z rus. Stalinabadskije lagerja neboli čes. Stalinabadské tábory).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých pamětníků. Tábory se nacházely v okolí metropole Tádžické sovětské socialistické republice (od roku 1991 samostatná Tádžická republika; tádž. Čumhurii Točikiston) Stalinabadu (do roku 1929 a od roku 1961 znovu Dušanbe) a na jihu republiky na hranicích s Afganistánem v okolí města Molotovabadu (od 1956 Dusti). Podle pamětníků šlo o osady zvláštních přesídlenců z území na přelomu třicátých a čtyřicátých let násilně připojených k SSSR (západní Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a pobaltských republik) 1.


  1. Viz Narymlag pozn. 1.