SRETĚNSKLAG

SRETĚNSKLAG (zřejmě zkr. z rus. Sretěnskij lager neboli čes. Sretěnský tábor).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých polských pamětníků. Nejspíš šlo o SRETĚNSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 25 (viz).