SREDNĚBĚLLAG

SREDNĚBĚLLAG (zkr. z rus. Sredně-Belskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Sredněbělský nápravněpracovní tábor).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Sredběllag.

Zřízen: 13. 4. 1939 při reorganizaci DALLAGU.

Zrušen: 15. 2. 1949 reorganizací na táborové oddělení Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Amurské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Amurskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Amurskoj obl.).

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Chabarovském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UNKVD po Chabarovskomu kr.); od 28. 2. 1940 pouze Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Chabarovském kraji a od 14. 9. 1940 naopak opět Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR; potom od 26. 4. 1945 znovu pouze Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Chabarovském kraji a od 6. 12. 1948 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Amurské oblasti.

Nacházel se: v Chabarovském kraji (později Amurská oblast).

Správa sídlila: v železniční stanici Sredně-Bělaja (dnes město Sredněbělaja).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1940 3783; 1. 1. 1941 4892; 1. 7. 1941 5741; 1. 1. 1942 4487; 1. 4. 1942 2642; 1. 10. 1942 4997; 5. 10. 1942 6326; 1. 1. 1943 4087 1; 1. 1. 1944 4283; 1. 1945 4682; 1. 7. 1947 5189.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v zemědělství (rostlinná a živočišná výroba) 2.


  1. Z toho 1089 žen. 

    1065 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  2. V roce 1949 tábor obhospodařoval 22475 a půl hektaru půdy a 1377 kusů hovězího dobytku.