ARCHANGELSK

ARCHANGELSK.

Jménem tohoto přístavního města na břehu Bílého moře na severu Ruska označují pamětníci hlavní tábor SEVERNÍCH TÁBORŮ (viz) vzniklý patrně již v roce 1919 1. Podle pamětníků byly využívány rovněž objekty bývalého zajateckého tábora zřízeného v deltě Severní Dviny na ostrově Muďjug v roce 1918 americkými a francouzskými dohodovými silami intervenujícími v tehdejší občanské válce v Rusku na straně protibolševických sil 2.


  1. V Archangelsku sídlila rovněž správa Severních táborů. 

  2. Dohoda vznikla koncem devatenáctého století jako koalice mocností namířená proti expanzi vilémovského Německa; po vítězství v první světové válce vedla neúspěšnou vojenskou intervenci proti sovětskému Rusku.