SPOKOJNYJ

SPOKOJNYJ.

Další používaný název: Tyrkanda.

Pouze názvem této osady označují pamětníci tábor na zlatonosném ložisku Tyrkanda na jihu Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) v dnešním Aldanském okresu (jak. ulus) na jižním okraji okresního centra ALDANU (viz). V táboře bylo téměř 1500 vězňů a zřejmě šlo o táborové oddělení ALDANLAGU (viz). Vězni pracovali v místním zlatém dole.