SPLAVNAJA

SPLAVNAJA.

Takto označují pamětníci tábor u stejnojmenné osady na břehu řeky Chasyn v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Magadanské oblasti asi čtyřicet kilometrů severně od Magadanu. Byl součástí SEVVOSTLAGU (viz). Nedaleko byl další tábor u dnes již opuštěné osady MOLOČNAJA (viz) a tábor japonských válečných zajatců 1. Vězni a zajatci budovali úzkorozchodnou železnici Magadan─Palatka a pracovali v místní zemědělské výrobě. Viz rovněž KOLYMALAG. Dnes je v bývalém táboře v osadě Splavnaja zařízení Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace IK-2 (rus. Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji IK-2 nebo zkr. IK-2 GUIN Minjust RF) pro osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu s určeným místem pobytu 2.


  1. Viz Magadanlag. 

  2. Tzv. kolonie svobodných usídlenců (rus. kolonija volnych poselencev). Již v Sovětském svazu používaný doplňkový trest spočívající v přikázání pobytu na určeném místě zpravidla v odlehlých místech; tehdy byl poněkud nelogicky – nebo cynicky – nazýván svobodné vyhnanství (rus. volnaja ssylka) a potrestaní svobodnými vyhnanci (rus. volnossylnyje).