SOVRUDNIK

SOVRUDNIK.

Jménem této hornické osady (dnes obec Severo-Jenisejskij) ve východní Sibiři na severu Krasnojarského kraje v dnešním Severo-Jenisejském okresu nazývali pamětníci zdejší táborové oddělení JENISEJSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA ZVLÁŠTNÍ HLAVNÍ SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA SSSR (viz) a později pracovní osadu (rus. trudovoj posjolok) kulackých přesídlenců z jihu tehdejšího Západosibiřského kraje (z území dnešního Krasnojarského kraje) původně rozmístěných v dnešním Jenisejském okresu v osadě MAKOVKA (viz). Rolníci pracovali ve zlatém dole 1.


  1. O nucených přesídlencích viz Amguňlag pozn. 2 a o kulackém přesídlení viz Kurgan-Ťube pozn. 3. 

    Dnes nese název Sovrudnik pouze místní těžařská společnost.