SOVGAVAŇSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 2

SOVGAVAŇSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 2 (rus. Sovgavaňskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 2 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 2).

Byl zřízen na základě výnosu č. 9898 Státního výboru pro obranu SSSR (rus. Gosudarstvennyj komitět oborony SSSR nebo zkr. GKO) „O příjmu, ubytování, pracovním využití zajatých příslušníků japonské armády“ (rus. O prijomě, razměščeniji, trudovom ispolzovaniji vojennoplennych japonskoj armiji) z 23. 8. 1945 rozkazem č. 001026 Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD) ukládajícím náčelníkovi Hlavní správy táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD SSSR) a náčelníkům příslušných správ Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UNKVD) zřídit osm táborů pro 200 tisíc japonských zajatců a internovaných japonských občanů z Mandžuska a Koreje. Nacházel se na Dálném východě a správa sídlila zřejmě v dnešním Chabarovském kraji v městě Sovětskaja Gavaň 1. Kolem třiceti tisíc zajatců stavělo pro Stavbu 500 Hlavní správy táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Stroitělstvo 500 Glavnogo upravlenija lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Str-vo 500 GULŽDS MVD SSSR) trať BAMu v úseku Komsomolsk na Amuru─Sovětskaja Gavaň 2. Tábor je zmiňován také v záznamech z konce roku 1948 a krátce potom byli zajatci a internovaní zřejmě převedeni do jiných táborů.


  1. Čes. dosl. Sovětský přístav; pův. přístavní osada a od roku 1941 město ve stejnojmenné zátoce Tatarského průlivu Japonského moře. Rovněž se běžně používá zkr. Sovgavaň (je tak například nazváno místní letiště). 

  2. Viz rovněž Amguňlag a Urgallag a také Nižamurlag pozn. 5 a Komsomolský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 1 

    O BAMu viz Amguňlag pozn. 2.