SOSNOVLAG

SOSNOVLAG (zkr. z rus. Sosnovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Sosnovský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 12. 5. 1954 z 5. a 7. táborových oddělení KUZNĚCLAGU (viz).

Zrušen: 19. 4. 1956 předáním táborových jednotek KUZNĚCLAGU (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); od 3. 2. 1955 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 1. 8. 1955 opět Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR.

Nacházel se: na jižním Uralu v Čeljabinské oblasti.

Správa sídlila: zpočátku na západním úpatí jižního Uralu téměř 300 km západně od Čeljabinska v Kataro-Ivanovském okresu v městě Jurjuzaň a později blíž k Čeljabinsku v městě Zlatoust-20 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1955 3514 2; 1. 1. 1956 2311.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 587; stavba školícího kombinátu; těžba stavebních materiálů; výroba montovaných železobetonových konstrukcí.


  1. Pozd. Zlatoust-36 a dnes Trjochgornyj je Uzavřený administrativněúzemní útvar; patří mezi významná centra ruského jaderného průmyslu (výroba raketových zbraní a zařízení pro jaderné elektrárny). 

    Uzavřené administrativněúzemní útvary (rus. Zakrytoje administrativnoterritorialnoje obrazovanije neno zkr. ZATO) jsou to uzavřená města označená obvykle kromě místního názvu ještě číslem. V Ruské federaci je jich stále 42 ZATO. Jde o střediska především jaderného výzkumu a vývoje zbraňových systémů; 32 ZATO podléhá ministerstvu obrany a deset ministerstvu pro atomovou energii.

    Ruští historici neuvádějí původ názvu Sosnovlagu. Byl však zřejmě odvozen od rozmístění táborových jednotek v Sosnovském okresu přiléhajícím ze západu k Čeljabinsku (jeho pojmenování zřejmě odráželo charakter krajiny s rozsáhlými převážně borovicovými lesy; na území okresu je dodnes pět malých osad nazvaných Sosnovka a populární jezero). Sosnověňkoje

  2. Podle jiných pramenů 5217.