SOSENKI

SOSENKI.

Pouze jménem této dnes zřejmě již neexistující židovské vesnice ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) na severním okraji Rovna (pol. Równe; dnes ukr. Rivne), od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na severozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž bylo od května 1940 do června 1941 internováno kolem 1000 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Internovaní pracovali na stavbě silnice Lvov-Kyjev.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.