SORTAVALA

SORTAVALA.

Podle polských pamětníků byla v tomto přístavním městě na severozápadním břehu Ladožského jezera na severu Ruska jihozápadě Karelské autonomní sovětské socialistické republiky (v letech 1940─1956 Karelo-Finská sovětská socialistická republika a dnes Respublika Karelija v rámci Ruské federace; fin. Karjala nebo Pohjois-Karjalan Lääninhallitus) v dnešním Sortavalském okresu na správa skupiny táborů zabezpečujících těžbu dřeva v místních lesích. Patrně šlo nejprve v letech 1945-1947o táborové oddělení PITKJARANSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 166 (viz) se správou v pouze 47 km jihovýchodně vzdáleném městě Pitkjaranta (fin. Pitkäranta) a později v letech 1946-1953 také o oddělení VJARTSILLAGU (viz) se správou ve stejně vzdálené osadě Vjartsilja (fin. Vartsilä) naopak na severozápadě nedaleko hranic s Finskem. Viz rovněž SUOJARVI.