SOLOMBALSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 211

SOLOMBALSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 211 (rus. Solombalskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 211 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 211).

Ve zveřejněných dochovaných dokumentech je poprvé uveden ve výkazech z 1. 11. 1944. Nacházel se na severu Ruska 1133 km od Moskvy v Archangelské oblasti v deltě Dviny před jejím ústím do Dvinské zátoky Bílého moře na okraji přístavu Archangelska v lokalitě osady Solombalskoje 1. Byl však zřízen zřejmě již počátkem roku a zajatí němečtí vojáci a část finských zajatců ještě z finsko-sovětské války v zimě 1939-1940 a internovaní Poláci z polských východních území anektovaných Sovětským svazem pracovali na stavbě Archangelské celulózky a papírenského kombinátu 2. Zpočátku společně s vězni NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA A STAVBY ARCHANGELSKÉ CELULÓZKY A PAPÍRENSKÉHO KOMBINÁTU (viz) a po jeho zrušení pokračovali na stavbě pouze zajatci a internovaní. Část kontingentu v táborových odděleních těžila dřevo 3. V zimě 1944-1945 v táboře výrazně stoupla úmrtnost: jen v lednu 1945 z 3800 zajatců a internovaných zemřelo 137 a v prvních dvaceti dnech února dalších 116. V roce 1948 byl tábor reorganizován na ARCHANGELSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 211 (viz).


  1. Dnes součást průmyslového obvodu města. 

  2. Dnes akciová společnost Archangelská celulózka a papírna (rus. Otkrytoje akcioněrnoje obščestvo [OAO] Archangelskij celjulozno-bumažnyj kombinat). 

  3. Viz Cholmogorlag a Mezeňlag.