SOLIKAMLAG

SOLIKAMLAG (zkr. z rus. Solikamskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Solikamský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stroitělstva Solikamskogo celjulozno-bumažnogo kombinata (CBK); Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Solikamskogo stroitělstva; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Solikamstroja; Solikambumstroj.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Solikambumlag.

Zřízen: 1. 4. 1939 vyčleněním z USOLLAGU (viz).

Zrušen: patrně mezi 6. 6. 1946 a 13. 7. 1946 a částečně převeden do NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA PŘI STAVBĚ 881 a SOLIKAMOZDORLAGU (oba viz).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 26. 2. 1941 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: na středním Uralu v Permské (v letech 1940─1957 Molotovská) oblasti

Správa sídlila: zpočátku ve Vorošilovském (dnes Bereznický) okresu ve vesnici Usť-Borovoje v mrtvém rameni Kamy a později v Solikamském okresu v obci Borovsk 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1940 9846; 1. 12. 1940 6815; 1. 1. 1941 6544; 1. 7. 1941 3453; 1. 1. 1942 10531; 1. 4. 1942 8718; 1. 1. 1943 5986 2; 1. 1. 1944 2343; 1. 1. 1945 9123; 1. 1. 1946 1556.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba a provoz Solikamské celulózky a papírenského kombinátu; stavba Solikamského lihovaru; stavba závodu na výrobu koloxylinu a nitroglycerínových prachů nedaleko Solikamsku; stavba v rámci Bereznického kombinátu na výrobu dusíkatých hnojiv závodu na výrobu trhavin na bázi dusičňanu amonného; stavba elektrárny pro Solikamskou celulózku a papírenský kombinát; rekonstrukce závodu 577 Lidového komisariátu muniční výroby SSSR (rus. Narodnyj komissariat bojepripasov SSSR nebo zkr. NKB SSSR); cihlářská výroba; výroba vápna; stavba betonárky; výstavba bytovek a správních budov v sídlišti pracovníků závodu 577; rekonstrukce cihelny v Molotovu (dř. a dnes znovu Perm); těžba a zpracování dřeva; těžba kamene; příprava těžby písku a štěrku; pomocné práce v zemědělství; výroba vlečných lodí; rybolov.


  1. Později na území Solikamska; dnes již zaniklá. 

    V roce 1995 byl na místě bývalého Borovského táborového oddělení a později tabora podřízeného Solikamlagu (viz) vztyčen pamětní kříž s nápisem Občanům Lotyšské republiky – obětem komunistického teroru (1941-1993) v lotyštině, ruštině a angličtině.

  2. Z toho 690 žen. 

    1682 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.