SLOWITA

SLOWITA.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) 40 km východně od Lvova; od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Slovita v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž bylo konce září 1939 internováno kolem 700 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v hospodářských budovách místních statků a internovaní pracovali v kamenolomu. V prosinci 1939 byli všichni převedeni do jiných táborů.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.