SLAWUTA

SLAWUTA.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) severovýchodně od Tarnopolu, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Slavuta v dnešní Chmelnické oblasti (ukr. Hmelnycka oblast) v Ukrajinské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž bylo od března do května 1941 internováno 500 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v provizorních dřevěných barácích a internovaní pracovali v kamenolomu.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.