SLANCSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 322

SLANCSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 322 (rus. Slancevskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 322 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 322).

Je uveden v dochovaných dokumentech z 8. 6. 1945. Byl dislokován na severozápadě evropské části Ruska v Leningradské oblasti 192 km jihozápadně od Leningradu (dnes Sankt-Petěrburg čes. Petrohrad) u ústí řeky Pljussy do Narvské vodní nádrže v osadě (později město) Slancy 1. Zajatci a internovaní pracovali v břidlicových dolech a více než dvacet táborových oddělení bylo rozmístěno přímo u jednotlivých šachet 2. Tábor je zmiňován rovněž ve výkazech z 10. 4. 1946. Později byl zřejmě reorganizován na 7. táborové oddělení NĚVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 393 (viz).


  1. V Slancích sídlila před válkou správa Gdovlagu (viz). 

  2. Například viz Rudničný tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 436. 

    V lokalitě zůstalo zachováno pět hřbitovů s hroby 960 zajatců a internovaných.