SKOLE

SKOLE.

Pouze jménem tohoto města ve východním Polsku v bývalém Stanislavovském vojvodství (pol. wojewódstvo stanislawowskie) jižně od Lvova na úpatí Karpat, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž října 1939 do června 1941 bylo internováno 1200 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v provizorních dřevěných barácích a internovaní pracovali v kamenolomu.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.