ARALIČEVLAG

ARALIČEVLAG (zkr. z rus. Araličevskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Araličevský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Araličevskstroj.

Zřízen: 1. 3. 1951.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 6. 10. 1951 Hlavní správě táborů pro výstavbu závodů na zpracování ropy a výrobu umělých tekutých paliv Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej po stroitělstvu něftěpererabatyvajuščich zavodov i predprijatij iskusstvennogo židkogo topliva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavspecněftěstroj MVD SSSR či GSNS MVD SSSR); od 2. 4. 1953 až do zrušení Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v jihozápadní Sibiři v Kemerovské oblasti.

Správa sídlila: v hornické obci (od roku 1956 město) Myski ) při ústí řeky Mrassu do řeky Tom 35 km od Stalinsk-Kuzněcku (dnes Novokuzněck 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1951 1718; 1. 1. 1952 3902 2; 15. 4. 1952 3796; 1. 1. 1953 7152; 15. 4. 1953 5471.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Araličevského závodu č. 6 na výrobu syntetického benzínu 3; bytová a komunální výstavba; stavba silnic a železničních tratí; stavba cihelny a závodu na výrobu škvárových tvárnic; stavba betonárky; stavba pily a dřevozpracujícího kombinátu; práce v kamenolomu.


  1. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však odvozen zřejmě od umístění hlavního táborového oddělení do lokality uhelného revíru Araličevskoje nedaleko Stalinsk-Kuzněcka nebo v blízkosti osady Araličevo (dnes součást Novokuzněcka). 

  2. 189 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy. 

  3. Patrně šlo o pokus využít místních zdrojů uhlí. Ruské prameny se však o podobném závodě v tamní lokalitě nezmiňují; zřejmě nebyl dostavěn.