SKNILÓW

SKNILÓW.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) 10 km od Lvova, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Sknilov v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od konce září 1939 byly internovány až 2000 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v provizorních dřevěných barácích a internovaní pracovali na stavbě letiště 2. Po útoku Německa na Sovětský svaz v červnu 1941 byli všichni internovaní evakuováni do STAROBĚLSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz).


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1. 

  2. Dnes mezinárodní letiště Lviv-Sknilov.