SCHLIEBEN

SCHLIEBEN.

Podle německých historiků byl po druhé světové válce britskou rozvědkou zjištěn v tomto městě na severu Německa dnes v Zemi Braniborsko (něm. Land Brandenburg) tábor Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR).