SEVERNYJ

SEVERNYJ.

Pouze takto označují ukrajinští pamětníci tábor nacházející se ve čtyřicátých letech v lokalitě stejnojmenné vesnice v centrálním Rusku v Kirovské oblasti severozápadě od města Kirova v dnešním Oparinském okresu nedaleko městečka Maromica. Vězni těžili dřevo. Zřejmě šlo o součást KOTLASKÉHO ROZŘAĎOVACÍHO (TRANZITNÍHO) STŘEDISKA HLAVNÍ SPRÁVY TÁBORŮ ŽELEZNIČNÍHO STAVITELSTVÍ nebo KOTLASKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT anebo později KOTLASLAGU (všechny viz).