SEVERNÍ ZEMĚ

SEVERNÍ ZEMĚ (rus. Severnaja zemlja).

Podle ukrajinských pamětníků byl na tomto souostroví hluboko za severním polárním kruhem v Severním ledovém oceánu mezi Karským mořem a mořem Laptěvů severně od poloostrova Tajmyr tábor NORILLAGU (viz). Jiné historické prameny však jeho existenci dosud nepotvrdily. Skupina čtyř větších a několika dalších skalnatých ostrovů s četnými ledovci byla objevena počátkem třicátých let a jsou stále neobydleny kromě malé meteorologické stanice na ostrově Říjnové revoluce (rus. ostrov Okťabrskoj revoljucii) 1.


  1. Ostrovy Severní země zaujímají plochu kolem 37 tisíc km2. 

    Administrativně je souostroví součástí Tajmyrského (Dolgansko-něneckého) autonomního okruhu v Krasnojarském kraji.