ANTROPŠINSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 219

ANTROPŠINSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 219 (rus. Antropšinskij lager Upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 219 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 219) 1.

Je uveden v dochovaných dokumentech z 1. 11. 1944. Byl dislokován na severozápadě evropské části Ruska v Leningradské oblasti 27 km jižně od Leningradu (dnes Sankt-Petěrburg; čes. Petrohrad) v Gatčinském okresu v osadě Antropšino; ve dva kilometry vzdáleném městě Kommunar bylo rozmístěno 1. táborové oddělení 1. V táboře bylo soustředěno asi 1000 německých zajatců a internovaných příslušníků pobaltských zemí a především Maďarů 2. Pracovali na obnově papírny a bytového fondu v Kommunaru a stavěli nádraží v Antropšinu. V roce 1946 byl tábor přejmenován na ANTROPŠINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 219 (viz).


  1. Na nedávno objeveném hřbitově v Kommunaru je pochováno 105 zajatců a internovaných. 

  2. Po vstupu vojsk 2. Ukrajinského frontu Rudé armády koncem roku 1944 do Maďarska bylo sovětskou kontrarozvědkou SMĚRŠ mezi 20. prosincem 1944 a 15. lednem 1945 odvlečeno do Sovětského svazu 14352 maďarských občanů a později přibyly tisíce dalších; cílovou stanicí části transportů byl právě tábor v Antropšinu. 

    O SMĚRŠi viz Lvovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 275 pozn. 2.