SEVERNÍ TÁBORY

SEVERNÍ TÁBORY (rus. Severnyje lagerja).

Další používané názvy: Severnyje lagerja prinuditělnych rabot; Severnyje koncentracionnyje lagerja.

Zřízeny: v roce 1920.

Zrušeny: převedením v letech 1922-1923 do SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (viz).

Byly podřízeny: zpočátku Hlavní správě nucených prací Lidového komisariátu vnitra Ruské sovětské federativní socialistické republiky (rus. Glavnogo upravlenija prinuditělnych rabot Narodnogo komissariata vnutrennich děl Rossijskoj sovětskou federativnoj socialističeskoj respubliki nebo zkr. GUPR NKVD RSFSR) a potom 3. odboru Zvláštního oddělení Státní politické správy (rus. 3-je otdělenije Specialnogo otděla Gosudarstvennogo političeskogo upravlenija i nebo zkr. 3-je otdělenije Spěcotděla GPU).

Nacházely se: na severu Ruska v Archangelské oblasti v Archangelsku, Cholmogorách, Portaminsku a Usť-Sysolsku 1.

Správa sídlila: v přístavním městě Archangelsk.

Oficiálně udávané počty vězňů: nejsou uváděny.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: různé práce (zejména těžba a zpracování dřeva).


  1. Všechny viz.