SEVERNÍ SPRÁVA NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH TÁBORŮ A STAVBY 503

SEVERNÍ SPRÁVA NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH TÁBORŮ A STAVBY 503 (rus. Severnoje upravlenije [upr.] ispravitělno-trudovych lagerej [ITL] i Stroitělstva 503).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo 503; Stroitělstvo 503 i ispravitělno-trudovoj lager (ITL); Severnoje upravlenije (upr.) Stroitělstva 503; Severnoje upravlenije (upr.) i Stroitělstvo 503.

Známá rovněž pod názvem: Salechardlag.

Zřízena: 12. 11. 1949 při reorganizaci Severní správy táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Severnoje upravlenije lagerej železnogorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Severnoje upr. lagerej železnogorožnogo stroitělstva MVD SSSR) 1.

Zrušena: 21. 7. 1952 2.

Byla podřízena: Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS MVD SSSR).

Nacházel se: na severní Sibiři v Krasnojarském kraji 3.

Správa sídlila: jižně od města Igarky na severním polárním kruhu v obci Jermakovo (dnes Jermakovskoje) 4.

Oficiálně udávané počty vězňů: 11. 1949 29034; 1. 1. 1950 29126; 1. 1. 1951 28774; 1. 1. 1952 14191.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba východního úseku železniční tratě Čum v Komijské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace)─Salechard na polárním kruhu v Tjumeňské oblasti─řeka Pur─přes řeku Taz a obec Jermakovo k námořnímu přístavu v Igarce a trajektu přes Jenisej 5; stavba námořního přístavu v Igarce a sídliště pro zaměstnance 6; stavba kabelového spojení k řece Pur a pokládka kabele přes Jenisej; stavba cihelny v Jermakovu; stavba kombinátu bytové výstavby v Jermakovu; stavba ústředních opravárenských dílen a opravny lodí v Jermakovu; stavba mrazíren a skladiště ledu v osadě Dolgij na řece Taz; stavba skladů v Dolgém; stavba obytného domu v Dolgém; těžba a zpracování dřeva; automobilová a traktorová doprava nákladů.


  1. Ze Severní správy táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR byl vyčleněn Obský nápravněpracovní tábor a Stavba 501 (viz) a ze zbytku byla vytvořena Severní správa nápravněpracovních táborů a Stavba 503. 

  2. Všechny táborové jednotky byly předány Obskému nápravněpracovnímu táboru a Stavbě 501. 

  3. V letech 1935─1960 v různých obdobích sídlilo v Krasnojarském kraji třicet táborových komplexů. 

  4. Krátce předtím od února do listopadu 1949 sídlila v Jermakovu správa Jenisejského nápravněpracovního tábora a Stavby 503 (viz). 

    Po přerušení stavby železniční tratě směrem na Igarku (viz pozn. 5) obec pozbyla strategického významu a dnes je dostupná pouze zapadlými cestami nebo vrtulníkem.

  5. Celkem 1300 km. Rozhodnutím sovětské vlády z 23. 3. 1953 byla realizace tohoto megalomanského projektu tzv. Transpolární magistrály zastavena a již nikdy neobnovena; dnes zůstaly v opuštěné krajině pouze zbytky nedostavěných kolejí a různých železničních zařízení. 

    Viz rovněž Obský nápravněpracovní tábor a Stavba 501 pozn. 3.

  6. Přístav na řece Jeniseji přístupný námořním lodím připlouvajícím z Jenisejského zálivu Karského moře.