SEVDVINLAG

SEVDVINLAG (zkr. z rus. Severo-Dvinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Severodvinský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 25. 9. 1940.

Zrušen: 4. 9. 1946 1.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD SSSR).

Nacházel se: na severu Ruska v Archangelské oblasti.

Správa sídlila: na jihozápadě oblasti v městě Velsk.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1941 15365 2; 1. 7. 1941 42117; 1. 1. 1942 34425; 1. 1. 1943 20663 3; 1. 1. 1944 9549; 1. 1. 1945 7822; 1. 1. 1946 6969.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba železničních tratí Konoša─Kotlas (350 km) a později Kotlas─Kožva (700 km) 4; doplňková zemědělská výroba.


  1. Většina vězňů byla předána do Sevželdorlagu (viz); menší část spolu se zaměstnanci správy tábora a příslušníky ostrahy byla převedena na stavby Karagandažilstroje a Kemerovožilstroje. 

  2. Při zřízení Sevdvinlagu mělo být do něj ještě do konce roku 1940 převedeno třicet tisíc vězňů z táborů zabezpečujících stavby na Dálném Východě a dvacet tisíc vězňů z různých železničních staveb a Sevželdorlagu; rozkaz se však zřejmě nepodařilo splnit. 

  3. Z toho 1289 žen. 

    5047 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  4. Na trati Konoša─Kotlas asi 110 km od Konoši bylo město Velsk, kde sídlila správa Sevdvinlagu; název táborového komplexu byl však zřejmě odvozen řeky Severní Dviny, vzdálené sice od Velska téměř 200 km, ale na jejímž horním toku se nalézalo právě město Kotlas, v jehož okolí byla patrně rozmístěna hlavní (nebo alespoň největší) táborové jednotka Sevdvinlagu. 

    Kožva byla již hluboko severovýchodním směrem v Komijské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace).