SESTRORECKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE

SESTRORECKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Sestroreckij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) 1.

Byl zřízen 30. září 1939 na severozápadě evropské části Ruska v Leningradské oblasti 35 km severozápadně od Leningradu (dnes Sankt-Petěrburg; čes. Petrohrad) u ústí řeky Sestry do Finského zálivu v osadě (později město) Sestroreck a určen pro přijetí 600 Finů zajatých v průběhu tehdejší finsko-sovětské války. Byl zrušen zřejmě v létě 1940 1.


  1. V závěru první poloviny čtyřicátých let byl ve zdejší osadě rozmístěn Sestrorecký tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 254 (viz).