SERP I MOLOT

SERP I MOLOT (čes. Srp a kladivo).

Podle některých pamětníků v letech 1945-1946 v tomto strojírenském závodě v Charkově (ukr. Harkiv) na severovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) pracovali vězni umístění v táboře v čtyřposchoďovém komplexu předválečného Domu stachanovce (rus. Dom stachanovca) 1 uprostřed města na Stalinově (dnes Moskevská) třídě. V jednom křídle budovy žili muži a ve druhém ženy. Vězni pracovali bez volného dne dvanáct hodin denně vždy měsíc v denní směně a měsíc v noční směně. Patrně šlo o nápravněpracovní tábor místní správy Lidového komisariátu vnitra USSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl USSR nebo zkr. NKVD USSR). Později byli na práci v závodě nasazeni také němečtí váleční zajatci zřejmě z CHARKOVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 149 (viz); zajatci s internovanými nesměli však pracovat společně s vězni.


  1. Stachanovské hnutí nebo stachanovci byla forma organizovaného pracovního soutěžení v Sovětském svazu; nazvána podle havíře Alexeje Stachanova (1905-1977).