SEMJONOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 233

SEMJONOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 233 (rus. Semjonovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 233 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 233).

Je uveden v dochovaných výkazech ze srpna 1945. Nacházel se v Moskevské oblasti 1.


  1. Jiné údaje o lokaci tábora ruští historikové neuvádějí. Patrně šlo o vesnici Semjonovskoje v Možajském okresu.