ANTOPOL

ANTOPOL.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) na jihozápadním okraji Rovna (pol. Równe a dnes ukr. Rivne), po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Antopil v dnešní Rovnenské (ukr. Rivnenska) oblasti na severozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), zřízený po obsazení polského území Sovětským svazem v říjnu 1939 v budově místní policejní stanice a okolních hospodářských staveních. V táboře bylo internováno asi 700 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; pracovali na stavbě silnice Równe-Holyczówka (dnes ukr. Rivne-Holičivka). Po útoku Německa na Sovětský svaz v červnu 1941 byli všichni internovaní evakuováni do STAROBĚLSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz).


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.