SELENGINLAG

SELENGINLAG (zkr. z rus. Selenginskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Selengský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním STAVBY 505 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY TÁBORŮ ŽELEZNIČNÍHO STAVITELSTVÍ MINISTERSTVA VNITRA SSSR (viz).

Zrušen: 5. 10. 1953 1.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v jihovýchodní Sibiři v Burjatsko-mongolské autonomní sovětské socialistické republice (rus. Burjat-Mongolskaja avtonomnaja sovětskaja socialističeskaja respublika nebo zkr. Burjat-Mongolskaja ASSR) 2.

Správa sídlila: v železniční stanici Nauški na hranících s Mongolskem 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 25. 5. 1953 7044 4; 15. 7. 1953 6020.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v úpravnách rud a stavba úpravárenského kombinátu společnosti Sovmongolmetall; stavební a montážní práce na Stavbě 505 Ministerstva dopravy SSSR (rus. Ministěrstvo putěj soobščenija SSSR nebo zkr. MPS SSSR).


  1. Věznění muži se zbytkem výkonu trestu delším než šest měsíců byli převezeni do středního Povolží do Kunějevského nápravněpracovního tábora (viz) a ostatní byli předáni Odboru nápravněpracovních kolonií Burjatsko-mongolské autonomní sovětské socialistické republiky (rus. Otděl ispravitělno-trudovych kolonij Burjat-Mongolskoj avtonomnoj sovětskoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. OITK Burjat-Mongolskoj ASSR). 

  2. Později od roku 1958 Burjatská autonomní sovětská socialistická republika (rus. Burjatskaja avtonomnaja sovětskaja socialističeskaja respublika nebo zkr. Burjatskaja ASSR); od roku 1992 Respublika Burjatija v rámci Ruské federace. 

  3. Dnes obec s 4,5 tisícem obyvatel; leží na břehu řeky Selengy, pramenící v Mongolsku (mong. Selenge mörön) a vtékající do Bajkalského jezera vzdáleného asi 250 km severním směrem od Naušek – odtud patrně název tábora. 

  4. Z toho 152 žen.