SEJMČAN

SEJMČAN.

Pamětníky připomínané tábory v povodí tohoto přítoku řeky Kolymy v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v hloubi východní části Magadanské oblasti zřejmě náležely k táborovým oddělením nebo střediskům různých centrál, zabezpečujících pracovní sílu pro rudné doly v lokalitě Verchnij Sejmčan a pro těžbu zlata na hranici Sejmčanského okresu a Olského okresu. Již od třicátých let to byli vězni SEVVOSTLAGU a po druhé světové válce vězni BĚRLAGU a JUZLAGU a v padesátých letech ještě OMSUKČANLAGU (všechny viz). V osadě nazvané rovněž SEJMČAN byl mužský tábor někdy pamětníky označovaný jako OLOVJANNYJ (čes. Cínový; odvozeno zřejmě od rudy dobývané v dolech) 1. V sousedství byly mužský tábor a ženský tábor NIŽNIJ SEJMČAN a smíšený zemědělský tábor u osady ISKRA. Směrem na jih ve vesnici VERCHNIJ SEJMČAN byly rovněž mužský tábor a ženský tábor a naopak směrem na sever byly mužské tábory u dolu VERCHNĚ SEJMČANSKIJ, u LAZOVA DOLU, u ČAPAJEVOVA LOŽISKA, u DOLU 3. PĚTILETKY a u dolu KAŇON (všechny viz). Viz rovněž KOLYMALAG.


  1. V letech druhé světové války bylo v Sejmčanu tranzitní letiště pro spojenecké letectvo s dodávkami válečné pomoci Sovětskému svazu. Dnes okresní město s více než pěti tisíci obyvateli; do bývalých táborů jsou pořádány turistické výpravy.