ANTONINI

ANTONINI.

Pouze jménem tohoto městečka na západní Ukrajině (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) nedaleko původních polsko-sovětských hranic v dnešní Chmelnické (ukr. Hmelnycka) oblasti označují polští historici tábor, v němž po násilném obsazení polských východních území Sovětským svazem v září 1939 byli internováni polští vojáci a funkcionáři státní správy a různých úřadů z obsazeného území 1. Byli využíváni jako pracovní síla při těžbě rašeliny a kopání brambor. Koncem října 1939 byli všichni převezeni do ŠEPETOVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU (od roku 1946 MINISTERSTVA) VNITRA SSSR č. 306 (viz) a tábor byl zrušen.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.