SAZLAG

SAZLAG (zkr. z rus. Sredněaziatskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Středoasijský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používaná označení: Sredně-Aziatskije lagerja; Upravlenije Sredněaziatskogo ispravitělno-trudovogo lagera i kolonij Narodnogo komissariata vnutrennich děl Uzbekskoj sovětskoj socialističeskoj respubliki (zkr. Upr. Sredněaziatskogo ITL i kolonij NKVD Uzbekskoj SSR); Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Narodnogo komissariata vnutrennich děl Uzbekskoj sovětskoj socialističeskoj respubliki (zkr. UITLK NKVD Uzbekskoj SSR); Sazulon.

Zřízen: v roce 1930 na základě rozhodnutí Rady lidových komisařů SSSR (rus. Sovět Narodnych komissarov SSSR nebo zkr. SNK SSSR) z 11. 7. 1929 o využití práce vězňů při kolonizaci dalekých oblastí SSSR a těžbě tamních přírodních zdrojů 1.

Zrušen: v roce 1943 2.

Byl podřízen: zpočátku Zplnomocněnému zastoupení Jednotné hlavní politické správy SSSR ve Střední Asii (rus. Polnomočnoje predstavitělstvo Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR po Sredněj Azii nebo zkr. PP OGPU SSSR po Sredněj Azii) a potom Správě táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Upravlenije lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. ULAG OGPU SSSR) a ještě později Hlavní správě táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. GULAG OGPU SSSR) 3; od 8. 2. 1935 Lidovému komisariátu vnitra Uzbecké sovětské socialistické republiky (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl Uzbekskoj sovětskoj socialističeskoj respubliki nebo zkr. NKVD Uzbekskoj SSR); od 21. 10. 1937 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 29. 7. 1939 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Lidového komisariátu vnitra v Uzbecké sovětské socialistické republice (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Narodnogo komissariata vnutrennich děl Uzbekskoj sovětskoj socialističskoj respubliki nebo zkr. UITLK NKVD Uzbekskoj SSR).

Nacházel se: ve Střední Asii v Uzbekistánu (od roku 1991 samostatná Uzbecká republika; uzb. Özbekiston Respublikosy nebo Özbekiston Žumhurijeti).

Správa sídlila: v městě Taškent 4.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 6. 1930 2660; průměrný stav v roce 1931 11700; průměrný stav v roce 1932 17723; průměrný stav v roce 1933 18286; 1. 1. 1934 22170; průměrný stav v roce 1934 20494; 1. 1. 1935 25831; 1. 1. 1936 26308; 1. 1. 1937 26865; 1. 1. 1938 33936; 1. 10. 1938 36601 5; 1. 1. 1939 34240; 1. 1. 1940 31987; 1. 1. 1941 12034; 1. 7. 1941 15403; 1. 1. 1942 29446; 1. 4. 1942 25780 6; 1. 1. 1943 36125.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v bavlnářských sovchozech; práce v závodech na zpracování bavlny 7; práce v táborových provozech; zavlažovací práce; zhotovování různého spotřebního zboží 8; nakládka a vykládka materiálů pro Vodtrans na více než 750 km vzdáleném Aralském jezeře (uzb. Orol dengizi).


 1. Přesné datum zahájení provozu tábora nebylo zjištěno. 

 2. Přesné datum likvidace tábora se rovněž nepodařilo zjistit. 

 3. Viz Achunlag pozn. 2. 

 4. Později v letech 1945─1946 byl Taškent rovněž místem správy Angrenlagu (viz). 

 5. 7739 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy a 12904 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

 6. Z toho 3850 žen. 

  5509 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

 7. První bavlna byl v sovchozech Sazlagu zaseta v roce 1932; na zemědělské práce bylo tehdy vyčleněno 6500 vězňů a sklizeň v roce 1934 činila již 3320 tun. 

  Pěstování a zpracování bavlny patří dodnes mezi nejvýznamnější oblasti uzbeckého národního hospodářství. V roce 2003 představovala uzbecká bavlna desetinu veškeré světové produkce bavlny; očekávala se sklizeň 2 miliónů tun. Rozkvetlé tobolky bavlníku jsou rovněž na státním znaku Uzbecké republiky.

  O sovchozech viz Atbasarský nápravněpracovní tábor pozn. 2.

 8. V roce 1932 bylo výrobou různého spotřebního zboží zaměstnáno 7000 vězňů.