SASÓW

SASÓW.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) východně od Rovna (pol. Równe; ukr. Rivne), po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Sasiv v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž bylo od října 1939 do května 1940 internováno 500 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v hospodářských budovách bývalé usedlosti knížat Sanguszských a internovaní pracovali v kamenolomu.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.