SAROVSKÝ ZVLÁŠTNÍ KARANTÉNNÍ TÁBOR JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR

SAROVSKÝ ZVLÁŠTNÍ KARANTÉNNÍ TÁBOR JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (rus. Sarovskij osobyj karantinnyj lager Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. Sarovskij osobyj karantinnyj lager OGPU SSSR 1).

Zřízen: 17. 11. 1931 pro „preventivní izolaci narušitelů hranice“ 2.

Zrušen: 14. 1. 1934 reorganizováním na Sarovské táborové oddělení Těmlagu (rus. Sarovskoje lagernoje otdělenije Těmlaga nebo zkr. Sarovskoje LO Těmlaga) 3.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. GULAG OGPU SSSR).

Nacházel se: v centrálním Rusku v Povolží v Gorkijské oblasti (dnes Nižegorodská oblast).

Správa sídlila: v Sarovo (v klášteře Sarovskaja pustyň) 4.

Oficiálně udávané počty vězňů: 12. 1932 400; 1. 1. 1934 1936.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva.


  1. Jednotná hlavní politická správa SSSR (rus. Objediněnnoje glavnoje političeskoje upravlenije SSSR) byla do roku 1934 předchůdkyní všesvazového Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR). 

  2. Rus. „dlja predvaritělnoj izoljaciji narušitělej granicy“. 

    Podle nižegorodských historiků byla v Sarovu ještě předtím Sarovská nápravněpracovní kolonie (rus. Sarovskaja ispravitělno-trudovaja kolonija [ITL]).

  3. Viz Těmlag. 

  4. Teprve koncem třicátých let bylo na území malé osady u kláštera nazývané Sarovo vybudováno město zpočátku nazvané Armazas-16 a později Kremljov; teprve v roce 1995 dostalo jméno Sarov. V Arzamasu-16 byly zřízeny první sovětské laboratoře pro vývoj atomové bomby a dodnes má část Sarova statut Uzavřeného administrativněúzemního útvaru a je sídlem Federálního jaderného centra Ruska (rus. Feděralnyj jaděrnyj centr Rossiji). 

    V roce 2003 byly uspořádány velkolepé oslavy 100. výročí založení kláštera. Probíhá rozsáhlá restaurace zbylých klášterních objektů a chrámů.

    Uzavřené administrativněúzemní útvary (rus. Zakrytoje administrativnoterritorialnoje obrazovanije nebo zkr. ZATO) jsou to uzavřená města označená obvykle kromě místního názvu ještě číslem. Jde o střediska především jaderného výzkumu a vývoje zbraňových systémů. V Ruské federaci je jich stále 42 ZATO. Z nich 32 podléhá ministerstvu obrany a deset ministerstvu pro atomovou energii.