SAROVSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

SAROVSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Sarovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízen: 22. 8. 1934 vyčleněním Sarovského táborového oddělení Těmlagu (rus. Sarovskoje lagernoje otdělenije Těmlaga nebo zkr. Sarovskoje LO Těmlaga) 1.

Zrušen: 30. 12. 1935.

Byl podřízen: Správě Lidového komisariátu vnitra SSSR v Gorkijském kraji (rus. Upravlenije Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Gorkovskomu kraju nebo zkr. UNKVD po Gorkovskomu kr.).

Nacházel se: v centrálním Rusku v Povolží v Gorkijské (dnes Nižegorodská)oblasti.

Správa sídlila: v Sarovo (v klášteře Sarovskaja pustyň) 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: průměrný stav 1934 3277; 1. 1. 1935 3349; průměrný stav 1935 2850; 1. 1. 1936 2310.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva.


  1. Viz Těmlag.